ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Üdvözöljük az Exin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.karorabolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. A Honlap a Szolgáltató üzemeltetésében és tulajdonában áll.

 

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [ÁSZF] keresztül.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Megrendelő és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

  1. A szolgáltató

 

Cégnév: Exin Kft.      

Székhely, levelezési cím: 1132 Bp. Visegrádi utca 39.      

Telefon: (+36) 20 779-0305 (+36) 20 933-3057 (+36) 1-430-10-85    

Fax: (+36) 1 430-1086      

Személyes átvétel helye: 1132 Bp. Visegrádi utca 39.    

E-mail: info@exin.hu      

Adószám: 14111206-2-41      

Cégjegyzék szám: 01-09-889393      

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága      

Bankszámlaszám: 11103107-75016124-01000003      

Számlavezető Bank: CIB Bank Zrt.      

Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft.

 

  1. Felhasználási feltételek

 

2.1.   Felelősség

 

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

2.2.   Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.karorabolt.hu domainnevére, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

  1. A Honlapon történő vásárlás

 

3.1.   Regisztráció

 

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. Azonban a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, tehát a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, ami ingyenes.. Ez esetben a Megrendelőnek a „Fizetés vendégként” opciót kell választania.

 

Ha a Megrendelő regisztrálni szeretne, akkor a Honlap felső menüjében megtalálható "Készítsen új fiókot magának”” menüpontra kattintást követően az e-mail címének megadásával, és az ezt követően megjelenő „Fiók létrehozása” regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud regisztrálni. A regisztráció véglegesítéséhez a „Regisztráció” gomb megnyomása szükséges., majd a Honlap alján található „Tovább” gombra kattintást követően tud. A regisztrációhoz a Megrendelőnek el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a jelölőnégyzet kipipálásával. Ezen a felületen tud a Megrendelő feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére is.

 

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 

„Az Ön személyes adatai” menüpont alatt

-          Név (vezetéknév, keresztnév)

-          Email cím

-          Telefon,Jelszó

-          Születési idő (nem kötelező).

 

Megrendelő a „Szállítási cím” menüpont alatt

-          Utca, házszám

-          Város,

-          Irányítószám,

-          Ország.

 

Az „Ön jelszava” menüpontban kétszer meg kell adnia egy jelszót, amivel a későbbiekben be tud jelentkezni a fiókjába.

 

Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Megrendelő a megrendelési folyamat során tud a „Számlázási adatok” menüpontban a szállítási címtől eltérő számlázási címet megadni.

 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt, melyben Megrendelő egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

 

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@exin.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Megrendelő Megrendelői adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és egy újabb megrendelésre csak az adatok újbóli megadása esetén van lehetőség.

 

A Megrendelői hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2.   Termékek hozzáférhetősége

 

Üzletünkben: a termék az üzletben készleten van, így a rendelés előreláthatóan 1-3 munkanap alatt átvehető (személyesen vagy futárszolgálattal), ügyfélszolgálati értesítés után.

 

Rendelhető/Raktáron: a termék valamely raktárban készleten van, így a rendelés előreláthatóan rövid határidőn belül átvehető (személyesen vagy futárszolgálattal), az átfutási idő legjobb esetben 2 munkanap. Amennyiben a termék vidéki raktárkészletről érkezik, úgy a rendelés átfutási ideje hosszabb, 2-5 munkanap. Ha a termék külföldi raktárkészleten van az átfutási idő 1-2 hét vagy több hónap is lehet (ritka eset). Előfordulhat, hogy a termék/termékek gyártása idő közben megszűnik, ezért felelősséget nem vállalunk. A rendelést követően az ügyfélszolgálat természetesen tájékoztatja a Megrendelőt email-ben, vagy telefonon a rendelés várható idejéről.

 

Előrendelés: a termék gyártás alatt van, vagy beszállítás alatt. A rendelés átfutási ideje így több héttől több hónapig is terjedhet. Előfordulhat, hogy a termék/termékek gyártása idő közben megszűnik, ezért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál (info@exin.hu; tel: +36207790305, +36209333057)

 

Nem elérhető: a termék átmenetileg vagy egyáltalán nem elérhető, mert a gyártás szünetel, vagy teljesen megszűnt. Kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál (info@exin.hu; tel: +36207790305 +36209333057)

 

3.3.   Megrendelés

 

Megrendelő a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a felső menüben tud böngészni és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A bal oldali menüben a Megrendelő szűkíteni tud a termékek között például ár, vagy nem kiválasztásával.

 

Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy képére kattintást követően tájékozódhat.

 

Megrendelő a „Kosár” ikonra vagy a termék részlet oldalon a „Kosárba rakom” felirat kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába és itt tudja kiválasztani a megrendelhető mennyiséget, méretet.

 

Megrendelő a kosarának tartalmát a jobb oldali menüben a „Bevásárló Kosár” menüben tekintheti meg. A Kosár felületen a Megrendelő részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése értékét és ezen a felületen tudja a mennyiséget is módosítani a mennyiség pontos beírásával.

 

Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából azTörlés Xoszlopban a jelölőnégyzet kipipálásával gombra kattintva., illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség Darab” oszlopban a mennyiség pontos beírásával.

A „Tovább nézelődöm” gombra kattintva Megrendelőt a Honlap visszanavigálja a termékek jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Megrendelő folytathatja a Honlapon a termékek közötti böngészést.

 

A „Pénztár” gombra kattintással Megrendelő folytathatja a megrendelési folyamatot a Honlapon.

 

Ha rendelkezik regisztrációval és eddig még nem tette meg, akkor a megrendeléshez be kell jelentkeznie vagy a „Fizetés vendégként” opciót kell választani, amennyiben nem kíván regisztrálni a webáruházba, illetve lehetőség van arra is, hogy elvégezze a regisztrációt.

 

Amennyiben Megrendelő a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Megrendelő választhat, hogy

-            amennyiben regisztrált Megrendelője a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő Vevő” felirat alatt a belépési adatait megadva, vagy

 

-            az „Új vevő vagyok” ablakban, a „Tovább” gomba kattintva regisztrál a 3.1. pontban meghatározott módos és adatokat megadva.

 

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Megrendelő a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Megrendelő regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

 

Belépést követően, vagy a „Fizetés vendégként” opció választása esetén is, a kiválasztott vásárlási lehetőséget követően Ha a Megrendelő regisztrált vagy már regisztrált Megrendelőként belépett, akkor a megjelenő felületen választania kell a rendelkezésre álló s„Szállítási módok közül. Ha kiszállítást választ a Megrendelő, úgy a szállítás díja hozzáadásra kerül a kosárban elhelyezett termékek értékéhez. Ezt követően a fizetési módok közül kell a Megrendelőnek választania. Ha minden adatot rendeben talált, helyesen adott meg, úgy a megrendelés elküldéséhez, Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Ha kiválasztotta kívánt fizetési módot, úgy a rendszer a „Rendelés összegzés” felületre navigálja a Megrendelőt, ahol megtekintheti a fizetendő végösszeget és a választott fizetési módot. ” közül. A „Tovább” gombra kattintva a Megrendelő a „Fizetési módok” oldalra érkezik, ahol, ha kiválasztotta a kívánt fizetési módot, akkor a „Tovább” gombra kattintva egy összegző felületre érkezik, ahol a Megrendelő még utoljára áttekintheti a megrendelését.

 

Ha minden adatot rendeben talált, helyesen adott meg, úgy a megrendelés elküldéséhez, Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Az oldal alján találhatóMegrendelés jóváhagyásaMegerősítem a megrendelést” gombra kattintással t követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Megrendelőt, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés jóváhagyása: Megerősítem a megrendelést” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy egyes termékből nem áll rendelkezésre elegendő készlet valamennyi Megrendelő kiszolgálásához. Ebben az esetben, e-mailben vagy megadott telefonszámon Szolgáltató ügyfélszolgálata informálja a Megrendelőt és tájékoztatja az alternatív lehetőségekről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és a Megrendelő elnézését kéri!

 

3.4.   Adatbeviteli hibák javítása

 

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, melyet a bejelentkezést követően módosíthat, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” oszlopban a jelölőnégyzet kipipálásával, termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” oszlopban a mennyiség pontos beírásával. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.5.   Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Megrendelő által elküldött ajánlat rendszerbe történő be megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére. Az automatikusan küldött – technikai jellegű email – kizárólag azt igazolja, hogy Szolgáltató rendszerébe beérkezett a megrendelés.

 

Szolgáltató a megrendelés fogadásától számított akár 3 munkanapon belül (zárva tartás esetén módosulhat ez az intervallum) egy ún. elfogadó e-mailben (2. email) visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét vagy nem teljesíthetőségét (tekintettel arra, hogy nem csak saját raktárkészletből szolgálja ki Megrendelőit), mely visszaigazoló e-mail már tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztrációmegrendelés során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail (elfogadó email) Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó, ó vagyis a Megrendelő ajánlatának elfogadására vonatkozó elfogadó visszaigazoló e-mailt.

 

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

3.6.   Termékek ára, kedvezmények

 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivételt képezhetnek az egyedi akciók, amelyeket a hírek, promóciók és a szállítási feltételek között találhat a Megrendelő! Amennyiben a termékhez nem tartozik kép, úgy kérjük érdeklődjön az ügyfélszolgálaton a termékről.

 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

A termékek ára alapesetben magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A Megrendelőnek azonban lehetősége van arra, hogy a termékeket euróban, USA dollárban vagy angol fontban fizesse ki, ehhez azonban a Honlap jobb felső sarkában található lenyitható fülnél kell kiválasztani a kívánt pénznemet. Ilyenkor a termékek ára a választott pénznemben jelennek meg.

 

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek, mely árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

 

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft).

Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

Akció

 

Az alkalmi kedvezményes ajánlatok korlátozott ideig érvényesek vagy az akciós készlet erejéig. Ha a Megrendelő rendelése az akciós időszakot követően érkezik be, a Megrendelő nem válik jogosulttá arra, hogy akciós áron kapja meg a terméket. Ha az áru időközben nincs már készleten, de a Honlapon a rendszer rendelhető termékként jeleníti meg és a Megrendelő meg is rendeli azt, a készlethiány Szolgáltató e-mailben jelzi a Megrendelő felé. Az akciós termékek árának visszatérítése később is az akciós áron történik.

 

3.7.   Fizetés

 

Üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru személyes átvételekor történő fizetés választása esetén a Megrendelő a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyával a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) és euróban (EUR) van lehetőség. A termék átvételére a Megrendelő a fizetést követően jogosult.

 

Fizetés utánvétellel a futárnak: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, a Megrendelő a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben vagy bankkártyával.

 

Előre utalás bankszámlára: Megrendelő a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére az 1. pontban megjelölt bankszámlára átutalással. Ezen fizetési mód választása esetén a Megrendelő mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálatnak vagy személyes átvétel esetén a Megrendelőnek.

 

Bankkártyás fizetés: Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

 

Bővebben a Honlapon a „Fizetési feltételek” menüpontban tájékozódhat.

 

3.8.   Számla

 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy a személyes átvétel során a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

 

3.9.   Kiszállítás és átvételi lehetőségek

 

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD Hungária Kft. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálattal valamint MPL-lel történik a Megrendelő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Kivételt képeznek a depó-városok (ahol a futárszolgálatnak területi raktára van), ide lehet kérni a csomagot délelőtti szállítással, illetve a futárszolgálat új, garantáltan 3 órás intervallumon belül való kiszállításával (utóbbi extra szállítási opciók miatt kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot; ez esetben szállítási többletköltség várható).

 

Amennyiben Megrendelő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

 

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre, illetve a kiszállítás előtt a futár is felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot.

 

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt tovább értékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. Ilyen esetben, ha a Megrendelő utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Szolgáltató részére.

 

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a csomagolás külső felületén az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell egy jegyzőkönyvet a hiba leírásával. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. A futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Kérdés/panasz esetén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal! (Mobil: (+36) 20 779-0305 Mobil 2: (+36) 20 933-3057 Tel: (+36) 1 430-1085 E-mail: info@exin.hu)

 

3.9.1.      Kiszállítás költsége

 

A kiszállítás költsége Magyarország területén 2 kg-os súlyig egységesen bruttó 1800 Ft (utánvétes fizetés esetén +750 Ft), MPL-lel viszont a megadott bruttó 1990 Ft-os árra minden esetben +4500 Ft csomagkezelési díjat számolunk fel.

 

2 kg-ot meghaladó súly felett a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyedi ajánlatot tesz, mivel a legtöbb termék súlya nem jelentős, így ez utóbbi ritka esetnek tekinthető.

 

Szállítási akciók:

Karórák, faliórák kiszállítása 20.000 Ft. felett belföldön ingyenes (CSAK GLS futárszolgálat választása esetén)! (karorabolt.hu-n kapható termékekre érvényes)

 

Szállítás külföldre

 

Külföldi szállítási esetén a Szolgáltató egyedi ajánlatot küld a Megrendelő részére a termék kiszállítási költségére vonatkozóan.

 

3.9.2.      Kiszállítás határideje

 

A megrendelés kiszállításának határideje 2-8 munkanap.

 

Ha éppen a termék nincs készleten, a rendelés átfutási ideje néhány nappal hosszabb lehet, erről bővebben e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt. Néhány speciális esetben a rendelési idő több hét lehet (ez azonban nagyon ritka).

 

Amennyiben további kérdései merülnek fel a vásárlással, a fizetéssel vagy a szállítással kapcsolatban, kérjük, forduljon a Szolgáltató munkatársaihoz, akik készséggel segítenek!

 

Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a)      a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)      a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

3.10.        Személyes átvétel

 

Megrendelő a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a következő címen, nyitvatartási időben.

 

1132 Budapest, Visegrádi utca 39.

 

Nyitvatartás:

Hétfőtől – Csütörtökig 10:00- 18:00,

Pénteken 10:00-17:00

Szombat: zárva

Vasárnap: zárva

 

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt.

 

Bővebben a Honlapon a „Szállítási feltételek” menüpontban tájékozódhat.

 

  1. Elállási jog

 

4.1.   Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a)      terméknek,

b)      több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)      több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)      ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási nyilatkozat] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

4.2.   Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

  1. Szavatosság

 

5.1.   Kellékszavatosság

 

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2.   Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Szavatossági igényeit Megrendelő az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

 

5.3.   Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Megrendelőnek történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti napszemüvegek, órák). Azonban vannak olyan termékek, amelyekre a Szolgáltató a gyártó által vállalt jótállási időt biztosít, ami több mint a kötelező jótállás ideje.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesíthet.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendelő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

-        szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-        rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-        helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-        elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Megrendelő:

 

-          elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.

 

-          ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Megrendelő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 5.1 és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jótállás tehát nem érinti a Megrendelő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendelő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 6.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

6.1.   Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg.  

 

Amennyiben a Megrendelő a terméket kiszállítással rendelte, akkor kérjük reklamációs bejelentését az info@exin.hu e-mail címen tegye meg.

 

Amennyiben a terméket a boltunkban vásárolta, a reklamációs ügyintézés helyszíne az 1132 Budapest, Visegrádi utca 39. szám alatti üzlet, de telefonon is bármikor bejelentheti panaszát

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt (üzlethelyiségben tett panasz), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 

6.2.   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

 

-        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Ha a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

-        Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU    

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

 

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

-        Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  

Ha a Szolgáltató a Megrendelő panaszát elutasítja, úgy a Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

   - Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

  1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben – kivéve, ha a módosítások ellen a Megrendelő tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

ÁSZF hatályos 2024.04.03. napjától.